Ակցիա կանանց և աղջիկների համար

Կանանց միամսյակի կապակցությամբ Տավուշ Բժշկական Կենտրոնում  մարտի 8-ից ապրիլը 7-ը բոլոր կանայք և աղջիկները 50% զեղչված գներով կարող են օգտվել կենտրոնի ակնաբուժական կաբինետի հետևյալ ծառայություններից՝
 
Ավտոռեֆրակտոմետրիա
պնևմոտոնոմետրիա (ներակնային ճնշման չափում)
բիոմիկրոսկոպիա
օֆթալմոսկոպիա (ակնահատակի զննում)
լիարժեք խորհրդատվություն փափուկ կոնտակտային ոսպնյակների (լինզաների) վերաբերյալ

Մեկնաբանություն(ներ) (0)