Նյարդաբանական բաժանմունք

Քիթ-կոկորդ–ականջաբանական կաբինետում հիվանդները կարող են ստանալ բարձրորակ բժշկական օգնություն:

Ախտորոշվում և բուժվում են սուր և խրոնիկ հիվանդություններ, որոնցից են՝
Սուր և քրոնիկ սինուսիտներ
Սուր և քրոնիկ օտիտներ
Սուր և քրոնիկ տոնզիլիտ
Սուր և քրոնիկ ֆարինգիտ
Սուր և քրոնիկ լարինգիտ
Վազոմոտոր ռինիտ
Ալերգիկ ռինիտ
Ադենոիդներ
Ձայնալարերի սուր և քրոնիկ հիվանդություններ:

Հիվանդներին առաջարկվում է բազմաթիվ ԼՕՌ ծառայություններ՝
ԼՕՌ օրգանների էնդոսկոպիկ հետազոտում /ֆիբրոսկոպիա/, այդ թվում նաև կոկորդի սուր և քրոնիկ հիվանդությունների ախտորոշում
Քիթ-ըմպանային նշիկի /ադենոիդներ/ գերաճի ախտորոշում:

Կատարվում են փոքր վիրահատական միջամտություններ
Աբսցեսների և թարախակույտերի բացում

Նյարդաբանական կաբինետում հետազոտվում և բուժվում են կենտրոնական, պերիֆերիկ նյարդային համակարգի, ինչպես նաև նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ հիվանդություններ։

Կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվանդությունների շարքին են պատկանում.
գլխուղեղի և ողնուղեղի անոթային հիվանդություններ (ինսուլտներ, ուղեղի արյան շրջանառության անցողիկ և քրոնիկ խանգարումներ, էնցեֆալոպաթիաներ, անոթային դեմենցիաներ, հիշողության, ճանչողության և այլ հոգեկան բարձրագույն ֆունկցիաների խանգարումներ),
նյարդային համակարգի բորբոքային հիվանդություններ (մենինգիտներ, էնցեֆալիտներ, մենինգոէնցեֆալիտներ, արախնոիդիտներ, միելիտներ և այլն),
ցրված սկլերոզ, պերիֆերիկ նյարդային համակարգի հիվանդություններ (պոլինեյրոպաթիաներ, պլեքսոպաթիաներ, մոնոնեյրոպաթիաներ և այլն),
նյարդամկանային հիվանդություններ,
կենտրոնական նյարդային համակարգի տրավմատիկ ախտահարումներ,
գլխացավեր,
դեմքի ցավեր,
ողնաշարի դեգեներատիվ-դիստրոֆիկ ախտահարումներ (օստեոխոնդրոզ, միջողնային սկավառակի ճողվածքներ, լյումբագո, ցերվիկալգիաներ, դորսալգիաներ և այլն),
սոմատիկ հիվանդությունների ժամանակ առաջացած նյարդաբանական զանազան խանգարումներ:

Կաբինետում աշխատում է փորձառու և արհեստավարժ անձնակազմ։

Հիվանդությունների ախտորոշման նպատակով կիրառվում են ժամանակակից ախտորշիչ սարքավորումներ (համակարգչային շերտագրում, դոպլերոգրաֆիա, ռենտգենյան և այլ և կլինիկական-լաբորատոր հետազոտություններ։

Հիվանդների բուժման նպատակով օգտագործվում են ժամանակակից բուժման մեթոդներ և դեղորայք։

Յուրաքանչյուր հիվանդի նկատմամբ ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում, հիվանդին և նրա հարազատներին տրվում է լիարժեք տեղեկատվություն հիվանդի վիճակի, բուժման պլանի, կատարվող հետազոտությունների նպատակների մասին։

Կաբինետի բժիշկները մշտապես մասնակցում է ժամանակակից նյարդաբանությանը վերաբերող զանազան գիտաժողովների, կոնֆերանսների։

Պարացենտեզ
Հայմորյան խոռոչի պունկցիա և լվացում
Քթային արյունահոսության դադարեցում
Քթի միջնապատի լայնացած անոթների դեստրուկցիա արծաթի նիտրատով
Ինտրանազալ բլոկադաներ
Ըմպանի պապիլոմաների դեստրուկցիա /հեռացում/, նաև կատարվում է քթի խոռոչի և քիթ-ընպանի լվացում
Ծծմբային խցանների հեռացում և լվացում
Նշիկների լվացում
Օտար մարմինների հեռացում քթից, ականջից, նշիկներից:

 

Մեկնաբանություն(ներ) (0)