Էնդոկրինոլոգիայի կաբինետ

Տավուշ բժշկական կենտրոնի Էնդոկրինոլոգիական կաբինետում հիվանդները կարող են լիարժեք հետազոտվել և բուժվել էնդոկրինոլոգիական բոլոր հիվանդությունների դեպքում, մասնավորապես.

շաքարային դիաբետ՝ տիպ 1,
շաքարային դիաբետ՝ տիպ 2,

Վահանագեղձի հիվանդություններ.

յոդ-դեֆիցիտային հիվանդություններ,
թիրեոիդիտներ,
հանգուցավոր խպիպ,
հիպոթիրեոզ,
թրիեոտոքսիկոզ:

Վահանագեղձի հիվանդություններ.

հիպոպարաթիրեոզ,
հիպերպարաթիրեոզ:

Մակերիկամային հիվանդություններ

Կուշինգի համախտանիշ,

դեռահասների ֆիզիկական և սեռական զարգացման խանգարում,
ճարպակալում:

Ձվարանների պոլիկիստոզ համախտանիշ,
ձվարանների դիսֆունկցիա:

Մեկնաբանություն(ներ) (0)