Գինեկոլոգիական ծառայություններ

Տավուշ բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգիական կաբինետը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները

  1. 1. Նախածննդյան խնամք.
Հղիների հետազոտում (ներառյալ բարձր ռիսկի)
Ուլտրաձայնային և դոպլեր հետազոտություն
Առաջին եռամսյակի սկրինինգ (PAPP)

 

  1. 2. Գինեկոլոգիա.
Պրոֆ. Հետազոտում (զննում, բջջաբանական հետազոտում (pap test), բակ. անալիզ
Սեռավարակների ախտորոշում և բուժում
Չբերության ախտորոշում և բուժում
Ընտանիքի պլանավորման խորհրդատվություն
Պարանոցի պաթոլոգիայի ախտորոշում, բուժում
Փոքր կոնքի բորբոքային հիվանդությունների ախտորոշում, բուժում

 

Մեկնաբանություն(ներ) (0)